Hyresvillkor

Hyresvillkor

Dessa allmänna villkor tillämpas av Hyr i Höör AB, nedan kallat “Uthyraren”, vid uthyrning av lös egendom såsom tält, bord, stolar och dyl. Detta är våra standardvillkor. Eventuella avvikelser skall göras skriftligen.

1. Uthyrarens åtaganden 

Uthyraren ansvarar för att egendomen vid leverans håller gott skick, är hel och ren samt levereras enligt utsatt tid. Eventuella avvikelser skall meddelas hyrestagaren i god tid.

Uthyraren kan ej svara för följderna av: väderförhållande, sjukdom, strejk, lockout, brand, stöld, krig eller annan Force Majeure som omöjliggör för oss att uppfylla våra åtaganden. Skulle detta ske skall Uthyraren meddela hyrestagaren och därmed är avtalet makulerat. Vi ansvarar ej för felaktig användning eller bristande kontroll eller uppsyn över egendomen. 

2. Hyrestagarens åtaganden 

Vid avtalad tid skall platsen för montering av tält, samt 150 cm till i varje riktning, vara fri från hinder och lättillgänglig om inget annat avtalats. Hyrestagaren ansvar för egendomen under den tid som Uthyraren ej är på plats. Skulle egendomen skadas, försvinna eller på annat sätt förändras skall detta meddelas Uthyraren omgående. Hyrestagaren ansvarar för att, under hela hyrestiden, vårda egendomen och följa de instruktioner och anvisningar som tilldelas. Anges inget annat gäller alltid följande:

  • Alla tillställningar skall vara slutna. Dvs inga offentliga evenemang eller liknande.
  • Grillning, rökning och annat som avger rök, os och liknande är ej tillåtet inne i eller i anslutning till tälten.
  • Då tälten ej nyttjas skall dukar och öppningar vara stängda och ordentligt fastsatta. Hyrestagaren skall hålla uppsikt över egendomen.
  • Klistermärken, tejp och annat som kan lämna lim- eller färgrester får ej fästas på tältdukar och endast på undersidan av borden.
  • Förändring och/eller demontering av monterad egendom får ej göras utan att i förväg fått godkännande av Uthyraren.
  • Spill, stänk, smuts och liknande skall avlägsnas så fort som möjligt med fuktad trasa och, vid behov, milt rengöringsmedel ex. Såpa.

3. Betalningsvillkor

Betalning sker, om inget annat avtalats, antingen med kort innan montering eller med faktura i förskott. Betalningstiden vid faktura är 14 dagar om inget annat avtalats. Handpenning på 15% betalas vid bokningstillfället på det sätt som överenskommes. Uthyraren förbehåller sig rätten att kräva deposition eller annan fullgod säkerhet då egendomen är avsedd att användas i situationer som kan medföra större risk är normalt. Detta skall i så fall meddelas hyrestagaren i förväg.

4. Demontering 

Vid demontering skall egendomen vara hel och ren. Hyrestagaren godkänner att Uthyraren besiktigar egendomen innan demontering. Vid utebliven rengöring och vid skador faktureras hyrestagaren enligt gällande prislista. 

5. Av- och ombokning

Avbokning sker kostnadsfritt minst 30 dagar innan avtalad montering. Ombokning sker kostnadsfritt minst 14 dagar innan avtalad montering. Vid av- eller ombokning efter angiven tid debiteras hyrestagaren 50% av kostnaden. Handpenning återbetalas ej. Om Uthyraren, helt eller delvis, kan hyra ut av- eller ombokad utrustning bortfaller skyldigheten till ersättning. Uthyraren kan ej svara för följderna av: väderförhållande, sjukdom, strejk, lockout, brand, stöld, krig eller annan Force Majeure.